Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Nieuwe functionaliteiten RI&E Metaalbewerking

maandag 7 juni 2021

De RI&E applicatie van Koninklijke Metaalunie is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig voorzien van nieuwe functionaliteiten. Bekijk het overzicht van de nieuwe functies die zijn toegevoegd.

Actielijst exporteren naar Excel

In het verleden was de actielijst van het Plan van Aanpak alleen te downloaden als PDF. Het is nu mogelijk om de lijst met acties ook te exporteren naar een Excel bestand. Dit bestand kan direct worden gedownload en worden gebruikt voor eigen doeleinden. Het is wel van belang de voortgang op deze acties te blijven beheren in de RI&E applicatie zodat de informatie compleet en up-to-date blijft.

Toegang beperken tot bepaalde vestigingen

Wanneer een gebruiker wordt uitgenodigd om mee te werken in de RI&E, dan wordt de toegang verleend tot alle vestigingen die bij het betreffende bedrijf horen. Er is een aanpassing gedaan dat deze toegang kan worden beperkt tot een of meerdere vestigingen.


Toevoegen van een (vestigings)beheerder

Het is mogelijk om beheerder(s) per vestiging toe te voegen aan de RI&E. Een beheerder heeft dezelfde rechten en mogelijkheden als een hoofdgebruiker (bedrijfseigenaar), maar de toegang kan worden beperkt tot een of meerdere vestigingen. Hiermee loopt ook de communicatie van updates op openstaande acties via de beheerder van de betreffende vestiging.

Toekennen van verantwoordelijkheden aan acties

Voor elk knelpunt dat een risico vormt moet een actie beschreven worden en een verantwoordelijke voor die actie worden toegewezen. Het invulveld voor deze verantwoordelijke is nu een 'open veld' waarin elke vorm van tekst wordt geaccepteerd. Een nieuwe functie zorgt ervoor dat een verantwoordelijke persoon kan worden geselecteerd en niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd. Alle personen worden voortaan bijgehouden in een totaaloverzicht. Hiermee is het voor een gebruiker ook mogelijk om actielijsten per verantwoordelijke uit te draaien of uit te geven. Vanuit het overzicht is snel terug te vinden welke acties er aan welke personen zijn toegekend.

Overdragen van acties aan andere verantwoordelijken

Het is nu mogelijk om acties van personen over te dragen aan andere personen, zonder dit via alle afzonderlijke acties stuk voor stuk aan te passen. Deze functie kan handig zijn als er personen uit dienst gaan of er meerdere acties tegelijk moeten worden overgedragen. De lijst met verantwoordelijken kan meerdere personen bevatten die eigenlijk dezelfde persoon zijn. Dit komt omdat er een andere schrijfwijze voor de naam is gebruikt. Het is nu ook mogelijk om deze samen te voegen tot één verantwoordelijke. Deze functie is alleen beschikbaar voor de hoofdgebruiker. 

Meer informatie

Op elke pagina binnen de RI&E is er een helpfunctie die ook uitleg biedt over de functionaliteiten. 

Mocht u toch nog vragen hebben, dan is onze helpdesk bereikbaar via rie@metaalunie.nl.

Inloggen