Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Welkom bij de RI&E

De RIE Metaalbewerking is een praktisch instrument om te werken aan goede arbeidsomstandigheden en te voldoen aan de wettelijke RIE-verplichting. De RIE Metaalbewerking is opgesteld in samenwerking met de sociale partners in de Metaalbewerking.

LET OP:

Leden van de Metaalunie kunnen inloggen met het bondsnummer en het daarbij behorende wachtwoord.

 

Introductie

Ondernemers in de Metaalbewerking die zélf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) willen uitvoeren, kunnen daarvoor gebruikmaken van de RIE Metaalbewerking. Het uitvoeren van de RIE of het meewerken daaraan  is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet een preventiemedewerker zijn aangewezen. Bij bedrijven met 25 of minder medewerkers mag de directeur deze taak zelf invullen. Betrek de preventiemedewerker altijd bij het uitvoeren van de RIE.

Welke voordelen biedt de RIE Metaalbewerking?

De RIE Metaalbewerking biedt belangrijke voordelen.

  • Het instrument is specifiek gericht op de situatie in de metaalbewerkingsbedrijven.
  • Een bedrijf dat gebruik maakt van de RIE Metaalbewerking en onder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf valt, is – afhankelijk van het aantal medewerkers – niet verplicht om de RIE te laten toetsen door gecertificeerde deskundigen. 
  • Het instrument biedt de mogelijkheid om zélf mee te denken en mee te sturen op het belangrijke terrein van de arbeidsomstandigheden. Dit laatste ondanks de ingewikkelde en zeer uitgebreide arbo-wetgeving.
  • De RIE Metaalbewerking verwijst zo veel mogelijk naar praktische oplossingen voor geconstateerde knelpunten. Dit zit deels in het instrument zelf, deels gebeurt dit met verwijzingen.
  • De actualiteit van de RIE Metaalbewerking wordt bewaakt. Zo nodig wordt het instrument aangepast, hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.
  • Het gebruik van de RIE Metaalbewerking is gratis.

N.B. De RIE Metaalbewerking is niet verplicht, maar wél aan te bevelen. U kunt ook gebruikmaken van de hulpmiddelen die door anderen (bijvoorbeeld uw arbodienst) worden aangereikt. U kunt ook uw volledige RIE uitbesteden aan een derde. De via een andere weg opgestelde RIE dient altijd getoetst te worden door gecertificeerde deskundigen.

Wie heeft er toegang tot de RIE van mijn bedrijf?

De RIE Metaalbewerking wordt beschikbaar gesteld via de besloten sites van Koninklijke Metaalunie en het EXTRAnet van OOM (www.mijnoom.nl). Daarmee is de door u ingevulde RIE Metaalbewerking uitsluitend bereikbaar met uw persoonlijke inloggegevens. U bepaalt zélf aan wie u deze gegevens beschikbaar stelt, verder heeft niemand toegang tot uw bedrijfsgegevens.

 

Inloggen