Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Covid-19-RIE

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. Ook het risico van besmetting met het coronavirus moet daarin worden aangepakt.

Metaalunie heeft samen met FME het document Covid-19-RIE ontwikkeld dat gebruikt kan worden om hier invulling aan te geven en waarmee u uw bestaande RIE kunt aanvullen.

Dit document is gebaseerd op de Algemene handreiking COVID-19, welke onder eindredactie van de SER tot stand is gekomen in juni 2020 en is geactualiseerd in januari 2022 .

Download hier de Covid-19-RIE en volg de werkwijze in het document.

Let op: De RI&E is een ‘levend document’ dat afhankelijk van de actualiteit moet worden aangepast.

Om het document toe te voegen aan deze RIE Metaalbewerking, hanteert u de volgende werkwijze:

  1. Nadat u het Word document Covid-19-RIE volledig heeft ingevuld, slaat u het op als PDF document. (In een groot aantal 2007 Microsoft Office programma's (of nieuwere versies) kunt u bestanden als PDF opslaan).
  2. Vanuit het startscherm van de RIE Metaalbewerking kiest u voor Rapportage -> Eindrapportage -> Eindrapportage opmaken. U komt dan in het scherm Eindrapportage opmaken. U vult hier de gevraagde informatie in en voegt het document Covid-19-RIE als bijlage toe. Vervolgens kiest u voor ‘Opslaan’ en uw Eindrapportage inclusief Covid-19-RIE wordt uitgevoerd.

Wij raden u aan het document te exporteren en te bewaren in uw administratie voor een mogelijke controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Inloggen