Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Instructies

Inleiding

De RIE Metaalbewerking bestaat uit de onderdelen:

  • Mijn RIE
  • Vestigingen
  • Resultaten per vestiging opgenomen

Door op het menu-item "Mijn RIE" te klikken wordt het overzichtsscherm "Mijn RIE" geopend. Hierin kunt u de voortgang inzien van de vorderingen binnen uw RIE's per vestiging. Per pagina is extra informatie opgenomen ter ondersteuning bij het invullen. Dit kunt u vinden onder het knopje [?]

Vestiging(en)

Hier kunt u nieuwe vestigingen aanmaken en alle informatie omtrent uw vestiging terugvinden en aanpassen.

Modules: beantwoorden van de vragen

Elke module bestaat uit een aantal stellingen. In het instrument wordt gewerkt met filterstellingen, waarbij vervolgstellingen pas naar voren komen wanneer het onderwerp van toepassing is gebleken.

Alle stellingen van de modules dienen beantwoord te zijn om een volledig eindrapport en Plan van Aanpak te genereren. Heeft u onlangs al een complete RIE opgesteld, maar wilt u vanwege veranderingen in uw bedrijf slechts een specifiek onderwerp nog eens opnieuw tegen het licht houden, dan kan dat met dit instrument ook.

Een stelling beantwoorden doet u door uw gewenste antwoord aan te klikken. Op uw scherm ziet u bij elke stelling ook een toelichting, die duidelijk maakt wat er met de stelling wordt beoogd en die u kunt gebruiken om de stelling goed te kunnen beantwoorden. Deze toelichting zult u bij sommige stellingen echt nodig hebben, omdat er in de stelling wordt verwezen naar de toelichting. Andere stellingen spreken voor zich.

Indien u een probleem heeft met een stelling dan kunt u deze tijdelijk overslaan om deze eerst zelf nader te onderzoeken, met anderen in de organisatie of met een adviseur te bespreken. Indien nodig kunt u een toelichting op uw antwoord geven. Deze opmerking wordt voor u opgeslagen en uiteindelijk geprint in het eindrapport.

Nadat u bij een stelling alles heeft ingevuld wordt het antwoord opgeslagen door op de knop "volgende vraag" te klikken, hierdoor wordt u tevens naar de volgende stelling geleid.

Bij het beantwoorden van de stellingen wordt boven in het scherm een voortgangsindicator getoond. Hier kunt u zien hoe ver u bent met het invullen van een module. Bij het beantwoorden van stellingen die ertoe leiden dat vervolgstellingen worden voorgelegd, kan het overigens zijn dat deze indicator verspringt na het invullen van een hoofdvraag.

Aan het einde van elke module is er de mogelijkheid om een suggestie of een opmerking aan ons te versturen. Wij noteren deze en gebruiken hem bij de eerstvolgende actualisering van de RIE. Deze vindt zo vaak als nodig plaats.

U kunt tussentijds stoppen met het invullen van de RIE. Door het gebruik van de knop "opslaan en afbreken" zijn de tot nu toe ingevulde antwoorden opgeslagen. Als u weer verder wilt gaan, kunt u in het overzicht precies zien welke modules er nog openstaande vragen hebben.

Betrek medewerkers bij de uitvoering van de RIE

Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden. Een RIE wordt er beter van als medewerkers erbij betrokken worden. U kunt dat doen door medewerkers te betrekken bij het invullen van de RIE zelf, of door bepaalde onderwerpen te bespreken tijdens een overleg. Een andere mogelijkheid is om medewerkers een vragenlijst in te laten vullen en de uitkomsten hiervan te gebruiken bij de invulling. In bijgevoegde bijlage is een opzet opgenomen voor een vragenlijst: Betrek medewerkers bij de RIE.

Plan van Aanpak

Door op de link "Plan van Aanpak" te klikken, krijgt u een overzicht te zien met de geconstateerde knelpunten. Hierop kunt u acties ondernemen.

Printen

Door op de link "Printen" te klikken, opent u het printscherm. Vanaf dit scherm kunt u diverse vragenlijsten en een Plan van Aanpak uitprinten. U kunt de door u gewenste onderdelen selecteren. Er wordt vervolgens een PDF-document gegenereerd dat u kunt printen en/of opslaan.

Vragen?

Indien u vragen heeft of problemen ondervindt, stuur dan een e-mail naar RIE Helpdesk. Bij voorkeur vragen wij u om uw gebruikersnaam, uw browserversie, eventueel een screenshot en/of het tijdstip van constateren mee te sturen. Op deze manier kunnen wij u sneller van dienst zijn.