Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Instructies

Handleiding en toelichting voor gebruikers

Van harte welkom bij de RI&E Metaalbewerking! Deze RI&E ondersteunt je om het werk in jouw bedrijf (nog) gezonder en veiliger te maken. In deze handleiding lees je hoe de RI&E is opgebouwd en welke voordelen hij biedt. 

1. Zo werkt het

Stap 1: lijst hoofd- en subvragen doorlopen (inventarisatie)
Als gebruiker van de RI&E doorloop je een vragenlijst om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in je bedrijf in kaart te brengen (inventariseren). Tip: betrek hier ook mensen van de werkvloer bij! Om je onnodig werk te besparen, werken we met hoofd- en subvragen. Vul je bij een hoofdvraag bijvoorbeeld in dat er binnen jouw bedrijf niet wordt gelast? Dan krijg je ook geen vragen over dat onderwerp. 

Stap 2: oplossingen vastleggen in plan van aanpak
Nadat je alle vragen hebt doorlopen, heb je een lijst met verbeterpunten in jouw bedrijf. De RI&E helpt je vervolgens om deze punten te wegen (evalueren: is het een groot of kleine risico?), acties aan te geven en prioriteiten te stellen: wat ga je nu oppakken, wat kan iets langer wachten? En wie gaat wat doen? Het resultaat is jouw plan van aanpak. Hierin staat in welke volgorde je de risico’s oppakt en welke oplossingen je inzet. Gebruik dit voor overleg met de medewerkers en (als je verplicht bent een toetsing te laten uitvoeren, zie verderop) met de deskundige die je RI&E toetst.

Niet verplicht, wel voordelig
De RI&E Metaalbewerking is niet verplicht. Je kunt dus ook gebruikmaken van hulpmiddelen die anderen (bijvoorbeeld je arbodienst) aanreiken. Ook volledig uitbesteden is een mogelijkheid, maar dan moet je de RI&E wel laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Ook loop je diverse andere voordelen mis (zie hieronder).

RI&E Metaalbewerking: alle voordelen op een rijtje

 1. Branchemaatwerk: het instrument is specifiek gericht op de situatie in metaalbewerkingsbedrijven.
 2. Vrijstelling RI&E-toetsing: een bedrijf met minder dan 25 medewerkers dat onder de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf valt en gebruikmaakt van de RI&E Metaalbewerking, kan gebruikmaken van de wettelijk verplichte RI&E-toetsing (zie hieronder voor meer informatie).
 3. Zelf aan de knoppen: het instrument biedt je de mogelijkheid om zélf te sturen op het gebied van gezond en veilig werk. Hierdoor stippel je je eigen weg uit.
 4. Een vliegende start: de RI&E verwijst je naar praktische oplossingen voor de knelpunten in jouw bedrijf: in het instrument zelf, maar ook in andere branchehulpmiddelen, zoals de arbocatalogus.
 5. Gegarandeerd up-to-date: sociale partners in de metaalbewerking bewaken voortdurend de actualiteit van de RI&E Metaalbewerking: zo kun je er op vertrouwen dat het instrument up-to-date is.
 6. Geen kosten: voor iedereen die onder de cao Metaalbewerking valt en/of lid is van de Metaalunie is het gebruik van dit RI&E-instrument gratis!

2. Jij zit aan de knoppen

1. Altijd alle gegevens ter beschikking
De gegevens die je invoert, worden opgeslagen in een online database. Je kunt ze altijd raadplegen of bijwerken als dat nodig is. Ook kun je gemakkelijk prints maken van de vragenlijst en je plan van aanpak.

2. Gegevens zijn altijd veilig
De RI&E Metaalbewerking is beschikbaar via het besloten deel van metaalunie.nl en via mijnoom.nl, het extranet van de stichting Opleiding en Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). De toegang is beveiligd via persoonlijke inloggegevens. De sociale partners garanderen dat verder niemand toegang heeft.

3. Gemakkelijk samenwerken met anderen
De sociale partners adviseren om de RI&E door meerdere mensen te laten invullen. Je bent vrij om je inloggegevens aan meer mensen in de organisatie beschikbaar te stellen en hen een onderdeel van de vragenlijst te laten doorlopen, zoals de preventiemedewerker of arbocoördinator, leidinggevenden, de P&O-functionaris en de technische dienst, maar ook medewerkers. En wil je een deskundige betrekken bij de RI&E, dan kan deze het instrument gebruiken. Sommige deskundigen geven in ruil daarvoor zelfs een korting.

3. Ingevuld... en nu?

1. Mogelijk moet je je RI&E laten toetsen
Sommige bedrijven moeten de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Of dit ook voor jouw bedrijf geldt, hangt onder meer af van het aantal werknemers. Je bent vrijgesteld van de toetsing als je bedrijf:

 1. valt onder de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, én;
 2. met behulp van de RI&E Metaalbewerking de RI&E en plan van aanpak heeft opgesteld, én;
 3. maximaal 25 werknemers in dienst heeft.

In alle andere gevallen: toetsing verplicht!
Val je niet onder de cao metaalbewerking of zijn er meer dan 25 werknemers? Dan ben je altijd verplicht je RI&E te laten toetsen.


2. Aan de slag met het plan van aanpak: gebruik de arbocatalogus

De bedoeling van een RI&E is natuurlijk niet dat je alleen verbeterpunten en acties in kaart brengt. Het is vooral zaak om de acties uit te voeren. Hierbij kun je veel profijt hebben van 5xbeter.nl, de arbocatalogus voor de Metaal. De RI&E verwijst hier waar dat zinvol is zelf al naar; ook zijn de Verbeterchecks uit de arbocatalogus erin verwerkt. Het is overigens de moeite waard om 5xbeter te bezoeken voor bijvoorbeeld toolboxen, filmpjes en extra informatie! 

3. Ondersteuning door verbetercoaches
Hulp nodig bij het aanpakken van risico’s? 5xbeter biedt ook gratis verbetercoaches die je graag verder helpen.

Drie redenen om de arbocatalogus te raadplegen 

 1. Zekerheid: gebruik je de checks en richtlijnen in de arbocatalogus, dan weet je zeker dat je aan alle wettelijke regels en normen voldoet. De catalogus is een door de Inspectie SZW goedgekeurd branche-instrument dat metaalbewerkingsbedrijven helpt om de arbowetgeving na te leven. 
 2. Gemak: je hoeft niet zelf overal oplossingen voor te bedenken, maar kunt direct gebruikmaken van wat er al in de branche is ontwikkeld. Altijd handig om na te gaan als je een risico gaat aanpakken!
 3. Houvast: het gebruik van de in de arbocatalogus opgenomen maatregelen is niet verplicht. Maar wijk je ervan af, dan moet je kunnen aantonen dat jouw oplossing minstens net zo goed werkt. Heb je in het verleden zelf oplossingen ontwikkeld, dan is het dus goed om die naast die van de arbocatalogus te leggen.


4. Regelmatig nagaan of actualisering nodig is
Een RI&E is eigenlijk nooit af. De bedrijfsomstandigheden kunnen veranderen. Je kunt nieuwe ervaringen opdoen of tot nieuwe inzichten komen. En ook buiten je bedrijf staan de ontwikkelingen niet stil. Je moet daarom regelmatig nagaan of je de RI&E moet actualiseren. Bijstellen is volgens de wet verplicht als:

 1. de bedrijfssituatie wijzigt (er vinden bijvoorbeeld nieuwe activiteiten plaats), of;
 2. je nieuwe ervaringen of inzichten opdoet (bijvoorbeeld doordat er een ongeval plaatsvindt), of;
 3. de wet- en regelgeving verandert, of;
 4. de stand der techniek wijzigt (er zijn bijvoorbeeld oplossingen gekomen die er eerst niet waren).

5. De voortgang van het plan van aanpak bewaken
Er is géén vaste wettelijke termijn voor actualisering van de RI&E. Wél hoort een werkgever samen met zijn werknemers (al dan niet vertegenwoordigd door een OR of PVT) regelmatig de voortgang van het plan van aanpak te controleren. De preventiemedewerker speelt hierbij een coördinerende rol. Gezond en veilig werk realiseer je alleen met blijvende aandacht!

6. Doe het niet alleen
Ook het aanpakken van de risico’s moet je vooral niet alleen doen. Zorg dat leidinggevenden weten wat ze moeten doen en daar ook toe in staat zijn. Geef medewerkers inzage in de uitkomsten van de RI&E en het plan van aanpak, en betrek ze actief bij de uitvoering ervan. Gezond en veilig werken doe je samen!

4. Hulp nodig?

Laat het ons weten, we helpen je graag weer op weg!

 • Voor ondersteuning bij het aanpakken van risico’s: neem contact op met de verbetercoaches van 5xbeter.
 • Bij technische vragen over het instrument kunt u terecht via rie@metaalunie.nl

Veel succes!

Inloggen