Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Fine & Kinney

Er zijn drie mogelijke risicoklassen: Hoog, middel en laag
De keuze gebeurt op basis van:

  • een systeem met een rekenmodel, mits type knelpunt zich daarvoor leent;
  • deskundige inschatting

De ernst van de risico's wordt berekend volgens de regel
R = B*E*W,
waarin:

  • R = Risico-ernst
  • B = blootstellingfrequentie;
  • E = effect;
  • W = waarschijnlijkheid (kans dat het effect optreedt)

 

B Blootstellingsfrequentie
10 voortdurend
6 regelmatig (dagelijks)
3 af en toe (wekelijks)
2 soms (maandelijks)
1 zelden (jaarlijks)
0,5 zeer zelden (minder dan 1 keer/jaar)
E Effect
40 meerdere doden, acuut of op termijn
15 zeer ernstig; één dode, acuut of op termijn
7 ernstig, irreversibel effect, invaliditeit
3 belangrijk, letsel, reversibel
1 gering, letsel, hinder
W Waarschijnlijkheid
10 zo goed als zeker
6 zeer goed mogelijk
3 waarschijnlijk
1 mogelijk, maar onwaarschijnlijk
0,5 zeer zelden (zeer onwaarschijnlijk)
0,2 praktisch onmogelijk
0,1 zo goed als ondenkbaar

De risicoklassen worden als volgt ingedeeld:

R Risicoklasse
R>70 Hoog
20>R>70 Middel
R<20 Laag

Aan de hand van deze methode zijn de risico's als volgt ingedeeld:

Vraagnummer Onderwerp B E W R Risicoklasse
VOORBEELD Keuring elektrische installatie 10 3 3 90 Hoog
VOORBEELD Tillen 6 7 3 126 Hoog
VOORBEELD Ventilatie 10 1 3 30 Middel
VOORBEELD Bronmaatregelen lawaai 10 7 3 210 Hoog