Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risicoklassen: de methode van Fine & Kinney

De RI&E Metaalbewerking rangschikt risico’s voor de gezondheid en veiligheid volgens de methode van Fine & Kinney. Deze omvat drie risicoklassen: hoog, middel en laag. 

Twee manieren van indelen
De indeling in de drie risicoklassen kan op twee manieren:

  1. met een rekenmodel (rekenformule), als het risico zich daarvoor leent;
  2. inschatting door een deskundige, als berekenen niet mogelijk is.

Rekenformule
De ernst van de risico's wordt berekend volgens de rekenformule:

R = B*E*W

Toelichting:
R = Risicoklasse;
B = Blootstellingfrequentie;
E = Effect;
W = Waarschijnlijkheid (de kans dat het effect optreedt)

1. Blootstellingsfrequentie (B)
Hoe vaak worden medewerkers blootgesteld aan het risico, hoe vaak komen zij met het risico in aanraking?Hier zijn zes scores mogelijk:
Score Frequentie10 Voortdurend6 Regelmatig (dagelijks)3 Af en toe (wekelijks)2 Soms (maandelijks)1 Zelden (jaarlijks)0,5 Zeer zelden (minder dan 1 keer per jaar)

2. Effect (E)
Wat is het effect als het risico zich (direct of op langere termijn) voordoet? Hier zijn vijf scores mogelijk:
Score Effect40 Meerdere doden, acuut of op termijn15 Zeer ernstig: één dode, acuut of op termijn7 Ernstig en onomkeerbaar effect, invaliditeit3 Belangrijk letsel, maar herstel mogelijk1 Gering letsel, hinder

3. Waarschijnlijkheid (W)
Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich voordoet?Hier zijn zeven scores mogelijk:

10 Zo goed als zeker
6 Zeer goed mogelijk
3 Waarschijnlijk
1 Mogelijk, maar onwaarschijnlijk
0,5 Zeer onwaarschijnlijk
0,2 Praktisch onmogelijk
0,1 Zo goed als ondenkbaar

4. Risicoklasse (R)
Score Risicoklasse
R>70 Hoog
20<R>70 Middel
R<20 Laag

Enkele voorbeelden uit het RI&E-instrumentToepassing van de methode van Fine & Kinney leidt in het instrument bijvoorbeeld tot de volgende risicoclassificaties:

Onderwerp B E W R Risicoklasse
Ontbreken keuring elektrische installatie 10 3 3 90 Hoog
Verkeerd of zwaar tillen 6 7 3 126 Hoog
Onvoldoende ventilatie op kantoor 10 1 3 30 Middel
Ontbreken bronmaatregelen lawaai 10 7 3 210 Hoog