Menu Sluiten Sluiten
Koninklijke Metaalunie Risico Inventarisatie & Evaluatie

Medewerkers

Van harte welkom bij de RI&E Metaalbewerking! Vakbonden en Metaalunie (de werkgeversorganisatie) in de branche hebben afgesproken dat alle werknemers de door hun werkgever gemaakte RI&E en het bijbehorende plan van aanpak mogen inzien. Werken aan gezond en veilig werk is immers een kwestie van goed samenwerken. Vraag dit dus na in je eigen bedrijf.

Met deze werknemersversie van de RI&E kun je als medewerker of OR zelf kennis maken met het instrument: welke onderdelen het bevat én hoe het werkt. Je kunt er ook zelf gebruik van maken om na te gaan hoe het gesteld is met de veiligheid in je bedrijf.  

Zelf experimenteren
Met de RI&E Metaalbewerking brengt je werkgever in beeld welke gezond- en veiligheidsrisico’s in het bedrijf aanwezig zijn en hoe hij die aanpakt. Hij is verplicht om regelmatig zo’n risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en de inventarisatie actueel te houden. Vakbonden en Metaalunie vinden dat hierbij ook werknemers betrokken moeten worden. In de speciale werknemersversie kun je als werknemer (of OR) kennismaken en experimenteren met het instrument. Bijvoorbeeld door na te gaan hoe veilig en gezond jouw werk is en wat er eventueel voor nodig is om dit te verbeteren. De resultaten blijven een beperkte tijd beschikbaar. Je kunt de uitkomst uiteraard ook printen.

Maak nu je demo account aan

Zo werkt het
Het instrument brengt risico´s in kaart met een vragenlijst met hoofd- en subvragen. Geef je bijvoorbeeld aan dat er in jouw bedrijf geen laswerkzaamheden plaatsvinden? Dan krijg je daar ook geen vervolgvragen over. 

Als alle vragen zijn beantwoord, geeft het instrument aan welke risico’s het eerst om oplossing vragen. Je werkgever kan van de aangegeven volgorde afwijken als hij daar goede redenen voor heeft.Door acties toe te voegen bij elk actiepunt ontstaat het plan van aanpak.

Aan de slag met de uitkomsten
Zijn de RI&E en het plan van aanpak klaar? Dan begint het echte werk: het uitvoeren van de acties volgens de planning in het plan van aanpak. Als het goed is, betrekt je werkgever het personeel hier actief bij. Maar natuurlijk kun je ook altijd zelf vragen naar de vorderingen, en naar de bijdrage die jij kunt leveren. Inspiratie en praktische hulpmiddelen vind je op www.5xbeter.nl, de arbocatalogus van de Metaalbewerking en Metalektro. 

Veel succes!

CNV Vakmensen

FNV Bondgenoten

De Unie

Koninklijke Metaalunie

Inloggen